Använd elcigg för att bli rökfri

Tobakscigaretter kan vara svåra att vänja sig av med. Man kan ju fastna redan efter det första blosset, efter det kan det vara svårt att bli rökfri. Med en elcigg går rökavvänjningen lättare. Att bli rökfri är inte så lätt men...

Read More